Over ons - Marcraft Visboten

Telefoon 058 - 289 08 41 | Volg ons: Facebook | YouTube

Over ons

Nieuwe stuurlui voor Marcraft,
Geachte relatie,
Marcraft Visboten heeft de laatste jaren niet stil gestaan. De kwaliteit van de boten is enorm verbeterd, de opties zijn nog talrijker en de Marcraft familie is uitgebreid met nieuwe modellen. Denk hierbij aan de 520 ‘Predator’, het exclusieve sportmodel 585 ‘sport’ en als vlaggenschip onder de visboten de 565 ‘River Pro’.
Het door ontwikkelen en de daarmee samenhangende impact op de bedrijfsvoering heeft helaas ook zijn weerslag gehad op eigenaar en voorman André Zwiers.
In gezamenlijk overleg is daarom besloten dat André Zwiers de dagelijkse leiding heeft overgedragen aan Dammes Oldenburg en Jolanda Duits. Dammes Oldenburg zal het eerste aanspreekpunt zijn voor zowel verkoop als servicevragen, Jolanda Duits is u graag van dienst voor de administratieve vragen en alle overige aangelegenheden.
Namens het voltallige team van Marcraft willen wij u bedanken voor uw geduld en loyaliteit. Wij blijven onverminderd hard doorwerken aan de fantastische Marcraft producten en zijn ervan overtuigd dat wij het beste product maken als het om high-end visboten gaat. Nu is het zaak om nog meer te focussen op andere aspecten binnen het bedrijf, waarbij wij excellente service en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.
Heeft u vragen, aarzel niet om ons te bellen. Wij zijn 5 dagen per week bereikbaar op telefoon
058-2890841 of per email op info@marcraft.nl.
U kunt ons ook volgen via sociale media op onze Facebook- en Instagram pagina’s.

 

New captains for Marcraft,

Dear relationship,

The last years, Marcraft has been busy developing the business. The quality of the boats has been greatly improved, the options are even more numerous and the Marcraft family has been expanded with new models. Think about the 520 ‘Predator’, the exclusive sports model 585 ‘sport’ and as Captain among the fishing boats: the 565 ‘River Pro’.

The development and the associated business impact has unfortunately also affected owner and foreman André Zwiers. Therefore, in joint consultation, André Zwiers decided to transfer the daily management to Dammes Oldenburg and Jolanda Duits from this moment on.

Dammes Oldenburg will be the first point of contact for both sales and service questions. Jolanda Duits is happy to assist you with the administrative questions and all other matters.

On behalf of Marcraft’s full team, we would like to thank you for your patience and loyalty. We continue to work hard on the amazing Marcraft products. We are convinced that we own the best product when it comes to high-end fishing boats. Now it is important to focus more on other aspects within the company, with our excellent service and quality being a top priority.

If you have any questions, do not hesitate to call us. We are available 5 days a week by phone at +003158-2890841 or by email at info@marcraft.nl.
Also follow us on social media at our Facebook and Instagram pages.

Marcraft a de nouveaux capitaines,

Cher client,

Marcraft Bateaux de pêche a évolué au cours des dernières années. La qualité des bateaux a considérablement amélioré, les options ont été étendues encore plus nombreux et la famille Marcraft a été etendue avec de nouveaux modèles. Pensez au Marcraft 520 « Predator », le modèle sportif exclusif Marcraft 585 « sport » et comme bateau amiral parmi les bateaux de peche : le Marcraft 565 « River Pro » .

Cet evolution et l’impact coherent en ce qui concerne l’execution des affaires, a eu malheureusement un impact au sante du proprietaire et chef d’equipe Andre Zwiers.

Pour cette raison-là, en consultation commune, Andre Zwiers a décidé de transmettre la conduction quotidienne à Dammes Oldenburg et à Jolanda Duits a partir de ce jour-là.

Dammes Oldenburg est le premier point de contact pour les ventes et les questions de service, Jolanda Duits est à votre service pour les questions administratives et toutes les autres questions.

Au nom de toute l’équipe Marcraft, nous vous remercions de votre patience et de votre fidélité. Nous continuons à travailler sans relâche sur les produits Marcraft superbe. Nous avons confiance de nos produits haut de gamme. Maintenant, il nous faut concentrer en plus sur d’autres aspects de la société Marcraft, avec priorité sur service excellent et qualité impeccable.

N’ hésitez pas à nous appeler pour tous vos questions. Nous sommes accessible 5 jours par semaine par téléphone au numéro +003158-2890841 ou par e-mail à info@marcraft.nl.

Suivez- nous sur les médias sociaux à nos pages Facebook et Instagram.